Формулата на Ломб, за успех в изучаване на чужд език

Да учиш чужд език не е лесно, не на всеки се отдава, но именно това ни провокира да се спрем на тази тема. Възможностите, които се разкриват пред човешкия потенция са неограничени и въпреки, че често хората смятат, че са „твърде“ възрастни да се заловят с учене на чужд език, специалистите не са на това мнение.

За да бъде лесно изучаването на английски език, френски език, японски език или който и да било друг сме подготвили няколко стъпки и съвета. Те са заимствани от един от най-добрите полиглоти на света – Като Ломб. Тя е професионален преводач на Унгария и говори 16 езика. Отдала е живота си на изучаване и разбиране многото чуждестранни речи, а усилията й не остават невъзнаградени.

Самата Ломб нарича хора влезли в „третата“ възраст млади и ги окуражава, казвайки им, че пред тях предстои толкова дълъг път, колкото да научат поне още няколко чужди езика.

Полиглота Като Ломб дава съвети на всички, които искат да учат чужд език или са се впуснали в дебрите на такъв. Тя ги определя като „10-те заповеди на лингвиста“. Та написва своята книга „Как да учим езици“, а в принципите й стои „пълно отдаване на езика“. Според Ломб развиването на граматиката трябва да се комбинира едновременно с четене на текстове в оригинал и научаване на фрази използвани в речта. Като съвети тя дава:

1. Чуждоезиковото обучение, трябва да е ежедневно. Дори 10 минути сутрин са добра „храна“ в усъвършенстване на мозъка.

2. На моменти всеки губи желание да учи езика, но това не трябва да отказва. Ломб съветва да се сменят източниците – речници, книги, радио, телевизия, интернет.

3. Не учете фрази произхождащи от контекста. Наблегнете на готовите и много употребявани чуждоезикови фрази.

4. Стремете се всяка ситуация от ежедневието да обръщате на чуждия език. Дори надписите по плакати, билбордове, реклами.

5. Обръщайте внимание най-много на преподаденото от учителя и обърнете внимание на отбелязаните от него грешки, направени от вас.

6. Идиоми и готови фрази се изписват в първо лице и ед. число.

7. Чуждестранните езици според Ломб са Замък, който трябва да се окупира едновременно от всички посоки. Това може да стане само с всички източници на чужд език – четене, писане, слушане, говорене.

8. Игнорирайте притесненията около изучаване на чуждия език и не се обиждайте, когато ви поправят.

9. Воля и талант са нужни на всеки решил да изучва чужди езици.

10. Формулата за успеха на Ломб е: отдадено време = резултати + лихва и всичко това разделено на страха за грешки, които пък са = на резултат.