Формулата на Ломб, за успех в изучаване на чужд език

Да учиш чужд език не е лесно, не на всеки се отдава, но именно това ни провокира да се спрем на тази тема. Възможностите, които се разкриват пред човешкия потенция са неограничени и въпреки, че често хората смятат, че са „твърде“ възрастни да се заловят с учене на чужд език, специалистите не са на това мнение.

За да бъде лесно изучаването на английски език, френски език, японски език или който и да било друг сме подготвили няколко стъпки и съвета. Те са заимствани от един от най-добрите полиглоти на света – Като Ломб. Тя е професионален преводач на Унгария и говори 16 езика. Отдала е живота си на изучаване и разбиране многото чуждестранни речи, а усилията й не остават невъзнаградени.

Самата Ломб нарича хора влезли в „третата“ възраст млади и ги окуражава, казвайки им, че пред тях предстои толкова дълъг път, колкото да научат поне още няколко чужди езика.
(още…)

Повече

4 известни личности, с уникални таланти за владеене на чужд език

Според проучвания проведени над множество хора владеещи един или няколко чужди езика и напуснали родината си от десетки години се оказва, че с времето познанията по родния език се размиват. Често на такива хора им се налага да започват от начало да изучават майчиния език, за да припомнят онова, което в детството им е било „внедрено“ подсъзнателно.

Изучаването на даден език не е никак лесна задача, а за по-голяма част от хората свободно говорене на чужд език е истинска борба. И все пак има хора по света, каквито са полиглотите, за които границите на възможното и невъзможно то за повечето са размити.
(още…)

Повече